за нас

ВЕСТ КОРПОРИТ СЪРВИСИС ЕООД е счетоводна къща създадане през 1997г. с богат опит в обслужването на фирми разнороден предмет на дейност. Разполагаме с професионален екип от специалисти в областта счетоводство, ТРЗ и личен състав, правни въпроси. Предимството на ВЕСТ КОРПОРИТ СЪРВИСИС ЕООД е натрупаният дългогодишен сериозен опит в областта на счетоводното и административно обслужване на клиенти от вякакъв ранг – големи и малки и индивидуален подход към решаването на проблемите им.

Нашите основни приоритети са:

 • Да предлагаме висококачествени и ценово адекватни счетоводни услуги
 • Да прилагаме индивидуален подход към всеки клиент
 • Да бадем гъвкави и прецизни, отчитайки своевременно динамичните промени на законодателството
 • Да бъдем коректни, точни и акуратни
 • Да защитаваме интересите на клиенти и пестим неговото време

Счетоводна къща“ВЕСТ КОРПОРИТ СЪРВИСИС“ ЕООД предлага счетоводни услуги и на английски език.

Софтуер

ВЕСТ КОРПОРИТ СЪРВИСИС ЕООД работи с професионално изготвен софтуер проверен във времето и даващ възможност за текущо отразяване на промените на законодателството и изготвяне на богат асортимент от справки и отчети. Възможност за архивиране и съхраняване на информацията на електронен носител без ограничение на обема. Използваният софтуер отговаря на всички законови изисквания с възможност за генериране на Дневници по покупките и продажбите и
Справка –деклрарация по ЗДДС съобразно регламента на НАП.

услуги
 • Текущо счетоводно обслужване
 • Изготвяне на периодични и годишни счетоводни отчети
 • Изготвяне и подаване на месечни, тримесечни и годишни статистически отчети и отчети и декларациии за БНБ
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации и справки за НАП
 • ТРЗ и личен състав
 • Административни услуги
 • Финансов анализ
 • Регистрация и дерегистрация по ДДС
 • Други административни и финансови услуги съобразно нуждите на клиента
клиенти

Наши клиенти са български и чуждестранни компании с разнообразен предмет на дейност.

Ние предлагаме гъвкави решения за справяне с финансовите, счетоводни, данъчни и осигурителни казуси на клиента.

На нашия професионализъм и богат опит се довериха фирми от различин сектори на икономиката:

 • Вносители и износители на продукция и стоки
 • Фирми работещи в сферата на хотелиерството и рестрантьорството
 • Дружества занимаващи се със строителство и строително-ремонтни
  дейности
 • Туристически агенции
 • Дружества извършващи търговия на едро и дребно
 • Дружества стопанисващи инвестиционни имоти
 • Дружества извършващи лицензирана транспортна дейност
цени

Предлаганите от нас цени са аргументирани и обосновани в зависимост от обема и качеството на свършената работа. Цените се базират на брой обработени документи, брой осигурени лица и сумата от цените на допълнително ползваните услуги от клиента. В края на месеца се изготвя Справка-протокол за регистрианите документи и счетоводни операции и сумата на допълнителните услуги. На тази база се изготвя фактура за клиента. Всички цени са определени без включен ДДС.

 

КОнтакти

ВЕСТ КОРПОРИТ СЪРВИСИС ЕООД
1303 СОФИЯ, УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА №48, ЕТ.3
e-mail: vest96@dir.bg